603 526 915
600 077 368

Inwentaryzacje drzew i krzewów

Inwentaryzacje dendrologiczne wykonuje się w celu utworzenia szczegółowego zestawienia drzew i krzewów na określonym obszarze. Są one niezbędne przy ochronie i zarządzaniu drzewostanem i w parkach, ogrodach botanicznych, wybranych obszarach leśnych, ale także na terenach zurbanizowanych.

Podczas inwentaryzacji dendrologicznej określa się gatunek drzewa oraz mierzy jego cechy, takie jak na przykład wysokość, obwód pnia na wysokości 5 cm i 130 cm od podstawy pnia, szerokość korony oraz ocenia ogólny stan drzewa. Dodatkowo mogą być uwzględniane informacje, na przykład o warunkach wzrostu i rozwoju, kierunku pochylenia, zmian w otoczeniu drzewa itp. Wyniki inwentaryzacji mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących planowania przestrzennego, oceny potencjalnych zagrożeń oraz pielęgnacji lub usuwania drzew.

Inwentaryzacje dendrologiczne są ważne z punktu widzenia tworzenia strategii zarządzania zasobami drzewnymi, co przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej, estetyki terenów zielonych, wzrostu bezpieczeństwa w otoczeniu drzew.

Każde mierzone drzewo na życzenie Zamawiającego może zostać oznaczone w terenie indywidualnym numerem umieszczonym na tabliczce, przytwierdzonej do pnia.

Zapraszamy do współpracy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Tomasz Jelonek, tel.: 600 077 368
Arkadiusz Tomczak, tel.: 603 526 915
e-mail: biuro@atj-sc.pl 

Inwentaryzacje dendrologiczne Operaty dendrologiczne
Ocena drzew Pomniki przyrody
Przeglądy drzew Operaty dendrologiczne

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook