603 526 915
600 077 368

Szkolenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listą oferowanych kursów.

Po wybraniu interesującego Państwa tematu szkolenia wyświetlą się wszystkie informacje na jego temat.

SZKOLENIA W STAŁEJ OFERCIE

pilarz - drwal

instruktor pozysKIWANIA drewna pilarką

Kurs brakarskibrakarz drewna okrągłego

obsługA pilarki spalinowej

obsługA kosy spalinowej

Arborysta - pielęgnacja i usuwanie drzew

Pielęgnacja i usuwanie drzew z podnośnika koszowego


SZKOLENIA REALIZOWANE NA ZAMÓWIENIE

INSPEKCJA I DIAGNOSTYKA DRZEW

bhp PRZY POZYSKIWANIU DREWNA

BUDOWA I ROZPOZNAWANIE DREWNA KRAJOWYCH GATUNKÓW DRZEW

czyszczenia wczesne i pozneZasady i technikI prowadzenia czyszczeń wczesnych i późnych

wycinka drzew i gospodarowanie drewnemWycinka drzew i gospodarowAnie drewnem

INFORMACJE:
Wszystkie wymienione wyżej szkolenia oferujemy w formie otwartej oraz zamkniętej. Szkolenia zamknięte realizowane są w siedzibie Klienta lub w innym, wybranym przez niego miejscu. Wówczas cena, termin realizacji oraz zakres tematyczny jest ustalany indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności, oraz jego dodatkowych wymagań i sugestii.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem:
tel. 603 526 915 / 600 077 368
e-mail: biuro@atj-sc.pl

 

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Aktualnie brak szkoleń
Facebook