603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach - Poziom B

aktualnie brak szkoleń

Kurs pracy na drzewach - Poziom A

aktualnie brak szkoleń

Kurs pilarza-drwala

aktualnie brak szkoleń

Kurs obsługa pilarki spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa pilarki spalinowej
2020-12-04
10 godz.
350

Kurs obsługa kosy spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa kosy spalinowej
2020-12-04
4 godz.
150

Kurs brakarski

aktualnie brak szkoleń

Instruktor pozyskania drewna pilarką

aktualnie brak szkoleń

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook