603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach - Poziom B

aktualnie brak szkoleń

Kurs pracy na drzewach - Poziom A

aktualnie brak szkoleń

Kurs pilarza-drwala

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Drwal-pilarz
2020-09-19
120 godz.
1600

Kurs obsługa pilarki spalinowej

aktualnie brak szkoleń

Kurs obsługa kosy spalinowej

aktualnie brak szkoleń

Kurs brakarski

aktualnie brak szkoleń

Instruktor pozyskania drewna pilarką

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Instruktor ścinki drzew
2020-09-21
72 godz.
3500

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook