603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach - Poziom B

aktualnie brak szkoleń

Kurs pracy na drzewach - Poziom A

aktualnie brak szkoleń

Kurs pilarza-drwala

aktualnie brak szkoleń

Kurs obsługa pilarki spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs obsługa pilarki spalinowej
2017-11-27
10 godz.
380

Kurs obsługa kosy spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs obłsugi kosy spalinowej
2017-11-27
4 godz.
180

Kurs brakarski

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs brakarski
trwa rekrutacja
70 godz.
1800

Instruktor pozyskania drewna pilarką

aktualnie brak szkoleń

Po ukończeniu wybranej formy szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014, poz. 622). lub rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Facebook