603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach - Poziom B

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs pracy na drzewach - Poziom B
2017-09-04
50 godz.
1500

Kurs pracy na drzewach - Poziom A

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs pracy na drzewach - Poziom A
2017-09-04
50 godz.
1350

Kurs pilarza-drwala

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs pilarz -drwal
2017-09-04
120 godz.
1500
Kurs pilarz - drwal
2017-11-20
120 godz.
1500

Kurs obsługa pilarki spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs obsługa pilarki spalinowej
2017-09-11
10 godz.
380
Kurs obsługa pilarki spalinowej
2017-11-27
10 godz.
380

Kurs obsługa kosy spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs obłsugi kosy spalinowej
2017-09-11
4 godz.
180
Kurs obłsugi kosy spalinowej
2017-11-27
4 godz.
180

Kurs brakarski

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs brakarski
trwa rekrutacja
70 godz.
1800
Kurs brakarski
2017-09-25
84 godz.
1800

Instruktor pozyskania drewna pilarką

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs instruktora ścinki drzew
2017-09-04
72 godz.
3300
Kurs instruktora ścinki drzew
2017-11-20
72 godz.
3300

Po ukończeniu wybranej formy szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014, poz. 622). lub rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Facebook