603 526 915
600 077 368

Pielęgnacja i usuwanie drzew z podnośnika koszowego

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Pielęgnacja i usuwanie drzew z podnośnika koszowego
trwa rekrutacja
20 godz.
1400

Obsługa pilarki spalinowej

aktualnie brak szkoleń

Obsługa kosy spalinowej

aktualnie brak szkoleń

Instruktor pozyskiwania drewna pilarką

aktualnie brak szkoleń

Drwal-pilarz

aktualnie brak szkoleń

Brakarz - wycena, sortymentacja i manipulacja surowca drzewnego

aktualnie brak szkoleń

Arborysta - pielęgnacja i usuwanie drzew przy użyciu technik dostępu linowego

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Arborysta - pielęgnacja i usuwanie drzew przy użyciu technik dostępu linowego
trwa rekrutacja
60 godz.
2800

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook