603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach - Poziom B

aktualnie brak szkoleń

Kurs pracy na drzewach - Poziom A

aktualnie brak szkoleń

Kurs pilarza-drwala

aktualnie brak szkoleń

Kurs obsługa pilarki spalinowej

aktualnie brak szkoleń

Kurs obsługa kosy spalinowej

aktualnie brak szkoleń

Kurs brakarski

aktualnie brak szkoleń

Instruktor pozyskania drewna pilarką

aktualnie brak szkoleń

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook