603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach - Poziom B

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs pracy na drzewach - Poziom B
2018-06-18
50 godz.
1500
Kurs pracy na drzewach - Poziom B
2018-09-24
50 godz.
1500

Kurs pracy na drzewach - Poziom A

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs pracy na drzewach - Poziom A
2018-06-18
50 godz.
1350
Kurs pracy na drzewach - Poziom A
2018-09-24
10 godz.
1350

Kurs pilarza-drwala

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs pilarza-drwala
2018-05-21
120 godz.
1500
Kurs pilarza-drwala
2018-08-06
120 godz.
1500
Kurs pilarza-drwala
2018-10-08
12 godz.
1500
Kurs pilarza-drwala
2018-12-03
120 godz.
1500

Kurs obsługa pilarki spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Obsługa pilarki spalinowej
2018-05-28
10 godz.
350
Obsługa pilarki spalinowej
2018-08-13
10 godz.
350
Obsługa pilarki spalinowej
2018-10-15
10 godz.
350
Obsługa pilarki spalinowej
2018-12-10
10 godz.
350

Kurs obsługa kosy spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Obsługa kosy spalinowej
2018-05-28
4 godz.
150
Obsługa kosy spalinowej
2018-08-13
4 godz.
150
Obsługa kosy spalinowej
2018-10-15
4 godz.
150
Obsługa kosy spalinowej
2018-12-10
4 godz.
150

Kurs brakarski

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Kurs brakarski
2018-05-07
72 godz.
1800

Instruktor pozyskania drewna pilarką

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Instruktor ścinki drzew
2018-05-21
72 godz.
3300
Instruktor ścinki drzew
2018-08-06
72 godz.
3300
Instruktor ścinki drzew
2018-10-08
12 godz.
3300
Instruktor ścinki drzew
2018-12-03
72 godz.
3300

Po ukończeniu wybranej formy szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014, poz. 622) lub rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Facebook