603 526 915
600 077 368

Pielęgnacja i usuwanie drzew z podnośnika koszowego

CZAS TRWANIA KURSU - 40 godzin (4 dni)
   
CENA KURSU: 1700 zł
Miejsce szkolenia: Poznań  
Oferta nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyzywienia!  
 Szkoleń nie organizujemy zimą!  

INFORMACJA: Terminy, w których organizowane są pielęgnacji i usuwania drzew zamieszczane są w kalendarzu na STRONIE GŁÓWNEJ.

kurs pilarzaCel szkolenia: nabycie i opanowanie przez kandydatów podstawowych umiejętności z zakresu technik pracy przy usuwaniu drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych w warunkach zabudowy miejskiej i infrastruktury technicznej.

Zakres tematyczny szkolenia:
Zasady bezpieczeństw i higieny pracy podczas pielęgnacji i usuwania drzew z zastosowaniem podnośnika koszowego.
Prawne i administracyjne aspekty wycinki i pielęgnacji drzew.
Pielęgnacja wnętrza korony z wykorzystaniem sprzętu ręcznego (sekator, piłka oraz piłka na wysięgniku).
Pielęgnacja koron drzew z wykorzystaniem pilarki spalinowej.
Usuwanie poszczególnych partii korony drzewa z zastosowaniem pilarki.
Sekcyjna ścinka pnia drzewa pozbawionego korony.

Tematyka kursu pielęgnacji i usuwania drzew z podnośnika koszowego realizowana jest w ciągu 60 godzin szkoleniowych. Kurs trwa 6 dni.

Pielęgnacja drzew z podnośnika koszowego
ZGŁOŚ SIĘPrzypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook