603 526 915
600 077 368

O nas

ATJ S.C. jest jedną z wiodących firm w branży edukacyjnej oraz niezależną firmą konsultingową świadczącą wysokiej jakości usługi z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska. Specjalizujemy się w usługach outsourcingowych, pomiarowych i doradczych dla sektora biznesowego oraz samorządowego. Realizujemy i konsultujemy projekty badawczo-rozwojowe. Zajmujemy się diagnostyką drzew, opiniami brakarskimi, oceną wyrobów drzewnych oraz inwentaryzacjami przyrodniczymi.

W naszej działalności łączymy wiedzę know-how specjalistów oraz doświadczenie własne. Stawiamy na innowacyjność oraz zaawansowaną technologię. Współpracujemy z jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi. Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów: dendrologów, arborystów, fitopatologów, entomologów, botaników, chiropterologów, ornitologów, brakarzy oraz innych specjalistów zajmujących się leśnictwem, drzewnictwem i ochroną środowiska.

 Zapraszamy do współpracy.

   

dr hab. inż. Tomasz Jelonek

Współwłaściciel ATJ s.c.
Dyrektor Centrum Szkoleń Specjalistycznych ATJ s.c.

tomasz.jelonek@atj-sc.pl
+48 600 077 368

 

dr hab. inż. Arkadiusz Tomczak

Współwłaściciel ATJ s.c.
Wicedyrektor Centrum Szkoleń Specjalistycznych ATJ s.c.

arkadiusz.tomczak@atj-sc.pl
+48 603 526 915

uprawnienia

Wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem: 2.30/00333/2010

Wpis do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Nowotomyskiego

Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla kursów drwal - pilarz oraz pielęgnacja i usuwanie drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych. Decyzja numer 110.2.51.2014

Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla kursów instruktor pozyskania drewna pilarką i brakarskich. Decyzja numer 110.2.960.2017

WYDARZENIA

2012
Wydanie podręcznika "Pozyskiwanie drewna pilarką", którego współautorami są Arkadiusz Tomczak i Tomasz Jelonek. Jest to pozycja, która w wyczerpujący sposób omawia techniczne, ergonomiczne i organizacyjne aspekty pracy drwala.

Fragment wstępu "...książka jest próbą zebrania wiedzy, która powinna stanowić podstawę do wykonywania zawodu drwala. Przedstawiono w niej informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych do zawodu, ergonomii i ochrony pracy, budowy i obsługi technicznej pilarek spalinowych, narzędzi i urządzeń pomocniczych, wybranych elementów organizacji procesu pozyskania drewna oraz organizacji i technik pracy. W odróżnieniu do innych opracowań, szczegółowo przedstawiono aspekty ergonomii i ochrony pracy, zwracając szczególną uwagę na uciążliwość i środowisko pracy drwala, choroby zawodowe oraz profilaktykę. Szczególną uwagę poświęcono wypadkowości przy pracy pilarką spalinową oraz przeanalizowano źródła zagrożeń wypadkowych. Scharakteryzowano również środki ochrony indywidualnej oraz podano wskazówki ich doboru. Dokładanie przedstawiono podstawowe zasady ergonomicznej i bezpiecznej pracy pilarką spalinową."

2014
Firma ATJ s.c. jest fundatorem stypendium w drugiej edycji projektu "Lasy świata - wyprawy naukowe Wydziału Leśnego UP w Poznaniu".

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.
W ten sposób laureatami drugiej edycji stypendium wyjazdowego „Lasy Świata” zostało czterech studentów, wśród nich Adrian Talaśka - stypendium firmy ATJ s.c.
Uzyskane stypendia pokryją koszty udziału laureatów w organizowanej przez Wydział Leśny UP w Poznaniu wyprawie naukowej na Borneo, która odbędzie się w lutym 2015 r.

2015
Po raz drugi ufundowaliśmy stypendium dla studenta Wydziału Leśnego UP w Poznaniu w ramach projektu "Lasy świata". Tym razem uczestnicy odwiedzają Amerykę Południową.

 
Referencje
  • PSP w Międzychodzie
  • PUP w Słubicach

Zobacz więcej

Współpraca

 

 Zobacz  więcej

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook