603 526 915
600 077 368

Szkolenie: Pielęgnacja i usuwanie drzew z podnośnika koszowego

Miejsce szkolenia: Poznań
Termin: 19-22 września 2022 r.
Cena kursu: 1700 zł

UWAGA! Oferta bez zakwaterowania i wyżywienia.

Kontakt do organizatora:

ARKADIUSZ TOMCZAK, TEL. 603 526 915

TOMASZ JELONEK, TEL. 600 077 368

Cel szkolenia: nabycie i opanowanie przez kandydatów podstawowych umiejętności z zakresu technik pracy przy pielęgnacji i usuwaniu drzew z zastosowaniem podnośnika koszowego w warunkach zabudowy miejskiej i infrastruktury technicznej.

Zakres tematyczny szkolenia:
Zasady bezpieczeństw i higieny pracy podczas pielęgnacji i usuwania drzew z zastosowaniem podnośnika koszowego.
Prawne i administracyjne aspekty wycinki i pielęgnacji drzew.
Pielęgnacja wnętrza korony z wykorzystaniem sprzętu ręcznego (sekator, piłka oraz piłka na wysięgniku).
Pielęgnacja koron drzew z wykorzystaniem pilarki spalinowej.
Usuwanie poszczególnych partii korony drzewa z zastosowaniem pilarki.
Sekcyjna ścinka pnia drzewa pozbawionego korony.

ZAPRASZAMY

Facebook