603 526 915
600 077 368

Zasady i techniki prowadzenia czyszczeń wczesnych i późnych

Zakres szkolenia:


Wykładowcy:
dr inż. Jan Ceitel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr inż. Robert Korzeniewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Czas trwania szkolenia: 10 godzin (1 dzień); Koszt szkolenia 280 zł

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie, według wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem:
tel. 603 526 915 / 600 077 368
e-mail: biuro@atj-sc.pl

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook