603 526 915
600 077 368

Szkolenie: Drwal-pilarz

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie; Nadleśnictwo Grodzisk
Termin: 7-12 kwietnia 2024 r.
Cena kursu pilarza:
bez usług dodatkowych: 1800 zł
z noclegami: 2300 zł
z noclegami + wyżywienie: 2800 zł

Kontakt do organizatora:

ARKADIUSZ TOMCZAK, TEL. 603 526 915

TOMASZ JELONEK, TEL. 600 077 368

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3-osobowych. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego (40 zł za 1 noc).

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe (podręcznik), sprzęt do pozyskania drewna oraz kaski ochronne, nogawice przeciwprzecięciowe, rękawice, kamizelki ostrzegawcze (pozostałe elementy ubrania roboczego we własnym zakresie uczestnika).

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Program kursu został opracowany i wdrożony przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Podstawą programową kursu na drwali są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175).

Facebook