603 526 915
600 077 368

Szkolenie: Kurs obsługi kosy spalinowej

Miejsce szkolenia: OSW w Porażynie (wielkopolskie)
Termin: 20 lutego 2017 r. (4 godziny - 1 dzień)
Cena kursu: 180 zł


REZERWACJA MIEJSCA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rezerwację oraz wpłacenie 50 zł zaliczki jako gwarancji uczestnictwa (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi).

NIEOPŁACONE REZERWACJE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

Instytucje oraz firmy prywatne mogą dokonać rezerwacji bez wpłaty zaliczki, przesyłając zlecenie przeszkolenia pracownika.

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK
PKO BP 31 1020 4708 0000 7702 0032 9466
w tytule wpisując:
nazwę kursu/datę rozpoczęcia/imię i nazwisko/telefon/adres

Facebook