603 526 915
600 077 368

Przygotowanie i przechowywanie mieszanki

Pilarki spalinowe wyposażone są w wysokoobrotowy, dwusuwowy silnik spalinowy. Paliwem w tego typu silnikach jest mieszanka paliwa i oleju. Większość producentów pilarek spalinowych zaleca sporządzanie mieszanki w stosunku 1:50 tj. na 50 litrów paliwa 1 litr oleju.

Ze względu na konstrukcję silniki dwusuwowe w porównaniu do silników czterosuwowych charakteryzują się niższą wydajnością. Ze uwagi na straty mieszanki, do paliwa powinny być dodawane oleje o podwyższonej biodegradowalności. Przygotowując mieszankę paliwowo-olejową należy pamiętać, że czas jej magazynowania jest ograniczony. W wyniku reakcji chemicznych mieszanka ulega tzw. starzeniu się. Właściwości paliwa pogarszają się, a olej ma tendencję do opadania na dno zbiornika, przez co pogarsza się smarowanie silnika.

Przygotowaną mieszankę należy przechowywać nie dłużej jak 2 do 4 tygodni w specjalnych, przystosowanych do tego celu zbiornikach.

Do przygotowania mieszanki zaleca się stosowanie oryginalnych olejów polecanych przez producentów pilarek, np.: aktualnie zalecane przez firmę Husqvarna olej niskodymowy "Low Smoke"; olej do pilarek wysokoobrotowych "XP" oraz olej obniżający oktanowość paliwa "HP". Nie stosowanie właściwego oleju może być powodem odrzucenia przez serwis pilarek spalinowych roszczeń gwarancyjnych klienta.

rycina

Zastosowanie nieodpowiedniej mieszanki powoduje najczęściej zatarcie silnika (za mało oleju w mieszance) lub wydalanie błękitnych spalin (w mieszance oleju jest za dużo).

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook