603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach

Organizatorem szkoleń jest:
WIELKOPOLSKA SZKOŁA ARBORYSTYKI
z którą podjęliśmy współpracę w ramach specjalizacji oferowanych usług szkoleniowych.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA SZKOLENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DOSTĘPNY NA STRONIE WIELKOPOLSKIEJ SZKOŁY ARBORYSTYKI

www.kursy-drzewa.pl

Opis szkolenia - poziom A
ZGŁOŚ SIĘ
praca na drzewach CZAS TRWANIA KURSU - 40 godzin
4 dni szkolenia + piąty dzień egzamin 5 dni
CENA KURSU
bez usług dodatkowych 1350 zł
usługi dodatkowe (tylko w przypadku szkoleń odbywających się w miejscowości Pawłowice)  
nocleg/doba 50 zł
obiad/szt. 20 zł

W programie szkolenia:
1. Czynności przygotowawcze poprzedzające wejście na drzewo, w tym krótka charakterystyka wybranych rodzajów drzew pod kątem bezpieczeństwa, ograniczenia przy pracy na drzewach, wizualna ocena drzewa, metody cięcia, typy spojeń, informacja o lokalizacji miejsca pracy.
2. Sprzęt do pracy na drzewie.
3. Węzły używane do pracy na drzewach.
4. Techniki dostępu do korony drzewa.
5. Montaż punktu asekuracyjnego (bazy).
6. Techniki poruszania się w koronie drzewa.
7. Podstawowe techniki opuszczania konarów.
8. Ratownictwo na drzewie.

Wymogi dla kandydatów: ukończone 18 lat, ukończony kurs pierwszej pomocy, aktualne badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach.

Opis szkolenia - poziom B
ZGŁOŚ SIĘ
Kurs pracy na drzewach CZAS TRWANIA KURSU - 40 godzin
4 dni szkolenia + piąty dzień egzamin 5 dni
CENA KURSU
bez usług dodatkowych 1500 zł
usługi dodatkowe (tylko w przypadku szkoleń odbywających się w miejscowości Pawłowice)  
nocleg/doba 50 zł
obiad/szt. 20 zł

Uczestnikami kursu B mogą być osoby, które posiadają już doświadczenie w wspinaczce drzewnej lub ukończyły kurs podstawowy poziom A.
Szkolenie obejmuje pracę w koronie drzewa przy wykorzystaniu technik linowych oraz pilarki spalinowej.

Program szkolenia obejmuje: użycie pilarki spalinowej w koronie drzewa, sprzęt do wykonania sekcyjnej ścinki pni oraz techniki pracy, sposoby opuszczania odciętych częsci drzewa, zasady bezpieczeństwa przy usuwaniu drzew w trudnych warunkach, ratownictwo na drzewach (z pnia bez korony oraz z peryferyjnych części korony).

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook