603 526 915
600 077 368

Dokumenty

1/ Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja 110.2.51.2014 (.pdf)

2/ Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja 110.2.960.2017 (.pdf)

3/ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu (.pdf)

4/ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (.pdf)

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Aktualnie brak szkoleń
Facebook