603 526 915
600 077 368

Dokumenty

1/ Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (.pdf)

2/ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu (.pdf)

3/ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (.pdf)

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook