603 526 915
600 077 368

BHP przy pozyskiwaniu drewna

Proponowany zakres szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

Szkolenia mogą być zrealizowane w formie wykładów, pokazów lub ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy, przedsiębiorcy leśni, pracownicy firm usługowych oraz pracownicy Lasów Państwowych mogą w ten sposób uzupełnić, uaktualnić, zweryfikować swoją wiedzę lub przedyskutować spostrzeżenia, zaproponować rozwiązania różnych problemów związanych z pozyskiwaniem drewna.

SZKOLENIE BHP W TWOJEJ FIRMIE!

W przypadku większej liczby uczestników szkolenie możemy zrealizować w siedzibie firmy Zamawiającego lub innym wybranym przez niego miejscu. Dodatkowymi atutami  takiego rozwiązania są wybór dogodnego terminu oraz możliwość poszerzenia tematyki szkolenia o wybrane zagadnienia związane ze specyfiką działalności firmy.

CENA SZKOLENIA! Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie, ponieważ zakres tematyczny, czas trwania, sposób organizacji kursu zależą od indywidualnych wymagań Klienta.

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook