603 526 915
600 077 368

Baza wiedzy

Budowa i eksploatacja pilarki spalinowej

Bepieczeństwo i higiena pracy

Autorzy zamieszczonych w serwisie opracowań dołożyli wszelkich starań aby przedstawione informacje były zgodne ze standardami użytkowania urządzeń oraz w pełni odpowiadały aktualnym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamieszczone w serwisie porady mają charakter informacyjny i ATJ s.c. nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzeń niezgodnie z instrukcją oraz za ich niewłaściwą obsługę.

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook